Kommunen tar över driften av Oxbackshemmet

Kommunfullmäktige beslutade igår att vård- och omsorgsboendet Oxbackshemmet ska övergå till att drivas i kommunens egen regi.

Oxbackshemmet är ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter som vänder sig till personer med demensproblematik och till personer med omvårdnadsbehov. Idag drivs verksamheten på entreprenad och det nuvarande avtalet går ut den 31 december 2018, men kommer att förlängas ett år enligt option i avtalet.

I den fortsatta driften av Oxbackshemmet kommer satsningar på förbättrade arbetsvillkor för personalen, kompetensutveckling, innovation och ökad digitaliseringsgrad att genomföras.