Kontaktcenter kortade väntetid med sex veckor

Kommunens Kontaktcenter har under 2015 sänkt väntetiderna för utredningar av färdtjänstbehov från två månader till 7–14 dagar.

Kommunens Kontaktcenter har under 2015 sänkt väntetiderna för utredningar av färdtjänstbehov från två månader till 7–14 dagar.

– Kommunen har ökat möjligheten att ta emot fler sökande samtidigt. Det har vi gjort genom att lägga färdtjänstutredningarna under Kontaktcenter som har tolv handläggare. Tidigare var det 1,5 personer som skött samma arbete. Det handlar helt enkelt om en effektivisering, säger Anna Flink Chef på Kontaktcenter på Södertälje kommun.

Kontaktcenter lanserades i oktober 2014 och är förutom ansvariga för handläggningen av färdtjänst, även medborgarnas väg in i kommunen.

Kommunen har även sparat över 120 000 kronor i form av uteblivna tolkuppdrag under det senaste året.

– Vi har medvetet rekryterat flerspråkiga personer till Kontaktcenter. Genom att vi gjort det har vi sparat in nästan 170 tolkuppdrag, säger Anna Flink.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade kommunen kallat 1117 medborgare till färdtjänstutredning, gjort 1012 utredningar och genomfört 111 hembesök.


Mer information:
Anna Flink, chef Kontaktcenter, 08-523 013 08, anna.flink@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se