Kraftig förbättring av meritvärdet i Södertäljes kommunala skolor

Meritvärdet i årskurs 9 i Södertäljes kommunala skolor har förbättrats kraftigt sedan förra året. Det visar preliminära siffror från skolorna. Det systematiska kvalitetsarbetet som satts igång i Södertäljes skolor har därmed fått effekt. Fokus i allt arbete i skolan ska vara på måluppfyllelse och resultat, och alla skolornas aktiviteter ska syfta till att öka måluppfyllelsen.

Meritvärdet i årskurs 9 i Södertäljes kommunala skolor har förbättrats kraftigt sedan förra året. Det visar preliminära siffror från skolorna.

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Enligt den statistik som kommunens skolor skickar in till Utbildningskontoret har det skett en kraftig förbättring i snittmeritvärde för årskurs 9 sedan förra året.

Resultaten är preliminära, men en eventuell justering av meritvärdet kommer i så fall att bli uppåt i förhållande till de preliminära beräkningarna. Några skolor utmärker sig mycket positivt. Det är Blombackaskolan, Hölöskolan, Eneskolan och Wasaskolan, men också Hovsjöskolan har markanta förbättringar av meritvärdet.

Det systematiska kvalitetsarbetet som satts igång i Södertäljes skolor har därmed fått effekt. Fokus i allt arbete i skolan ska vara på måluppfyllelse och resultat, och alla skolornas aktiviteter ska syfta till att öka måluppfyllelsen.

- Det är bra att vi redan nu får ett kvitto på att vårt arbete med att ha fokus på resultat och måluppfyllelse verkligen fungerar. Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen så att alla skolor kan nå bättre resultat, säger Peter Friström, ordförande i utbildningsnämnden.

- Jag ser det som mycket glädjande och att det är en frukt av det förbättringsarbete vi gör i våra skolor. Ett särskilt tack ska riktas mot ledare och personal ute på skolorna som gjort ett strålande arbete, säger Peter Fredriksson, utbildningsdirektör.

 

Mer information:

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör, 08- 523 019 99, peter.fredriksson@sodertalje.se

Peter Friström, 08-523 069 07, peter.fristrom@sodertalje.se, ordförande utbildningsnämnden.