Kraftig höjning av Ronnaskolans resultat

På ett år har antalet elever med godkända resultat i Ronnaskolans årskurs 9 gått från 54 procent till 74 procent. Nationella prov och betyg visar ett tydligt lyft.

De senaste två åren har Ronnaskolan tagit emot 200 nyanlända elever, framförallt från Irak och Syrien. Samtidigt har resultaten ökat med 20 procentenheter.

– Vi är beviset för att skolresultat inte är beroende av etnicitet eller om eleven har annat modersmål än svenska. Skolan har en tydlig uppgift att anpassa sig och kompensera, säger Ronnaskolans rektor Lina Axelsson Kihlblom.

Efter skolinspektionens hårda kritik av Ronnaskolan 2011, framförallt för de låga resultaten, påbörjade Södertälje kommun ett intensivt kvalitetsarbete. Det arbetet har bland annat resulterat i täta möten med elever som inte har behörighet, tvålärarsystem och en gemensam och tydlig undervisningsstruktur.

– Framförallt ser vi till att alla följer ordningsreglerna. Gör de inte det blir det konsekvenser. Det handlar om en attitydförändring på skolan, det finns inte längre några ursäkter för att inte bli godkänd, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Mer information:
Lina Axelsson Kihlblom, rektor Ronnaskolan, 08-523 013 58, lina.axelssonkihlblom@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se