Kristina Palm tilldelas S:ta Ragnhildsmedaljen

Universitetslektorn vid KTH Kristina Palm tilldelas S:ta Ragnhildsmedaljen av Södertälje kommun.

Universitetslektorn vid KTH Kristina Palm tilldelas S:ta Ragnhildsmedaljen av Södertälje kommun.

Representationsgruppens motivering:

”AstraZenecas nedläggning av sin forskning i Södertälje var ett hårt slag i kommunen. I ett samarbete med AstraZeneca, Scania, Acturum och inte minst KTH växer nu en ny, kreativ miljö fram i Norra stadskärnan där akademi, näringsliv och samhälle möts. Kristina Palms och KTH:s medverkan har varit en av de avgörande faktorerna för den framgång Södertälje rönt vad det gäller fördubblat antal utbildningsplatser och nya ingenjörsutbildningar. Mycket tack vare Kristina Palm har något så negativt och smärtsamt som en företagsnedläggning fyra år senare vänts till stolthet och framtidstro.”

Kristina Palm, född 1976, är universitetslektor och prefekt vid institutionen för tillämpad maskinteknik på KTH i Södertälje. Hon tar emot medaljen av Michael Andersson från Södertälje kommunfullmäktige i samband med firandet av Sveriges nationaldag på Torekällberget den 6 juni.

S:ta Ragnhildsmedaljen delas ut till personer som har gjort och gör stora insatser för Södertälje och kommunens medborgare.