KTH förstärker logistiksatsningen på Campus Telge

Efter en genomgripande utredning har fakultetsnämnden på KTH nu beslutat tillstyrka tillsättandet av två gästprofessurer på KTH Skolan för teknik och hälsa. Professurerna är tänkta att ytterligare förstärka den logistikkompetens som redan idag finns på Campus Telge och tanken är att nu dra igång en forskarverksamhet i samarbete mellan KHT, ett antal kommuner och landstinget.
- Det här är en glädjande nyhet och ett resultat av det samarbete som finns mellan Södertälje kommun och KTH för att utveckla och stärka verksamheten på Campus Telge, kommenterar kommunstyrelsens ordf Anders Lago (s).

År 2004 lämnade Södertörns högskola Campus Telge och har sedan dess ingen undervisning där. I november samma år beslutade kommunfullmäktige att tio miljoner kronor ska satsas över de kommande tre-fyra åren för att stärka forskningen och arbeta för att locka nya utbildningsanordnare till Campus Telge. Enligt de mål som kommunen då antog ska Campus Telge ha 5 000 studenter år 2013, minst ett forskarlag med en professur, och Södertälje ska vara en av Sveriges tio bästa studentstäder.
- Utbildning är ett högprioriterat område för Södertälje kommun och det gäller inte minst högskolefrågorna, säger Anders Lago. För kommunen, som för Scania och AstraZeneca, finns ett stort kompetensbehov och KTHs verksamhet på Campus Telge är mycket viktigt för Södertäljes näringsliv.

Professurerna är inte den enda satsning som görs på Campus Telge. Inom forskarutbildningsämnet Teknik och hälsa håller nu KTH på med att i samarbete med kommunen starta ett antal olika forskningsprojekt.

Högskoleingenjörsprogrammet Medicinsk teknik har nyligen flyttats till Campus Telge och till vt 06 har 70-talet studenter antagits till åk1. På Campus Telge finns också två av KTHs mest sökta magisterprogram: "Tillämpad logistik" och "Projektledning och verksamhetsutveckling". Båda programmen är på 40 poäng och vänder sig framförallt till yrkesverksamma, men också till nyutexaminerade ingenjörer.
Ytterligare information: Kommunstyrelseordförande Anders Lago (s), 550 217 00 eller 0708-51 84 61 Dekan Inge Jovik, KTH Skolan för teknik och hälsa, 790 98 01