Ändrade priser

Viktig information till dig som bokar våra kurser! Avgiften som anges gäller endast om du är folkbokförd i Södertälje kommun. Om du är folkbokförd utanför Södertälje kommun kommer den fakturerade avgiften att bli högre.

 OBS VIKTIGT

Avgiften som anges gäller endast om du är folkbokförd i Södertälje kommun.
Om du är folkbokförd utanför Södertälje kommun kommer den fakturerade avgiften att bli högre. För barn: Ämneskurs 2200 kr. Konst/keramik 2500 kr
För vuxen: Ämneskurs 3500 kr. Konst/keramik, vuxen, 3800 kr