Kurser i kriminologi i Södertälje

Nu startar kurser i kriminologi på Campus Telge som anordnas av Högskolan i Gävle. Fredag den 31 augusti föreläser professor Jerzy Sarnecki om ”konsten att räkna brott och brottslingar”.

Nu startar kurser i kriminologi på Campus Telge som anordnas av Högskolan i Gävle. Fredag den 31 augusti föreläser professor Jerzy Sarnecki om ”konsten att räkna brott och brottslingar”.

Bakgrunden till beslutet att starta kurserna är att det finns behov av fördjupade kunskaper i kriminologi inom bland annat barn- och familjeomsorgen och för biståndshandläggare i Södertälje kommun, men också inom polisen och kriminalvården.

 Tre fristående kurser kommer att ges på helfart efter varandra:

 - Introduktion till kriminologi och kunskapsfält och profession, 15 hp

- Juridik för analytiker i kriminologi, 7,5 hp

- Brottsprevention, 7,5 hp.

 Föreläsningarna kommer i flertalet fall ges i Södertälje och sändas via telebild till studenter som sitter i Gävle.

Fredag den 31 augusti håller professor Jerzy Sarnecki en föreläsning, som är öppen för allmänheten, om ”konsten att räkna brott och brottslingar”.

Tid: Fredag den 31 Augusti, kl 10:15 – 12:00

Plats: Campus Telge, Lokal:  Måsnaren

 Media är välkomna.  

 Mer information:

Eva Helén, projektledare Campus Telge, 08-523 037 57, eva.helen@sodertalje.se

My Lilja, universitetslektor, Högskolan i Gävle,  026-64 82 16, 073-461 82 87, my.lilja@hig.se

Angelica Vallgren, PR- och Pressansvarig, Södertälje kommun, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se