Läget för skolskjutsen onsdag vecka 4

Arbetet med att säkra skolskjutsen för kommunens elever går åt rätt håll. Men fortfarande finns det vissa problem med tider för upphämtning och att säkerställa att upphämtningsplatserna är trafiksäkra.

Samtrans information om eventuella förseningar är inte helt löst på ett tillfredställande sätt även om man arbetar hårt för att lösa det. Samtrans är i gång med sms till vårdnadshavarna men de skickas ut manuellt och det är en viss uppstartsträcka innan man fått det att fungera helt.

Kommunen har kontinuerliga avstämningar med Samtrans och med skolorna, och vi arbetar hela tiden för att lösa problemen.

 

Så här ser arbetet ut framöver:

  • Fortfarande har vi allt fokus på att lösa situationen helt.
  • Arbetsgruppen (som består av utbildningskontoret och Samtrans) som tillsattes för att lösa skolbussarna kvarstår. Deras uppdrag är att följa upp hur det fungerar och genomföra relevanta åtgärder.
  • Ett förbättringsarbete är redan påbörjat internt inom utbildningskontoret – rekrytering av ytterligare handläggare pågår, rutiner ses över och följs upp.
  • Kontinuerliga chefsmöten mellan utbildningskontoret, Telge inköp och Samtrans hålls för att följa upp att genomförda åtgärder har avsedd effekt.
  • I februari påbörjas arbetet med att kartlägga vad som brustit och utifrån det se hur vi går vidare.

Vart vänder du dig med vad:

Om du har frågor om ditt barns resor ska du kontakta Samtrans på 08-522 500 00 eller via e-post: kundtjänst@samtrans.se

Om du ska ändra en beställningstid, ska du vända dig till skolan. Det är skolan som lägger in en ny beställning till Samtrans. En ny beställning tar fem arbetsdagar innan den kan verkställas.

Om du ska ansöka om skolskjuts, dvs om du har inte skolskjuts idag, vänder du dig till kommunen.