Länets kommuner bjuds in till handikappkonferens i Södertälje

Torsdagen den 16 april kl 13-16 har Kommunala handikapprådet i Södertälje sin årliga ombudskonferens i Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26. Syftet med konferensen är att uppmärksamma handikappfrågor samt öka medvetenheten bland beslutsfattare i kommunen. Till årets konferens är andra kommuner i Stockholms län inbjudna, i syfte att dela erfarenheter och kunskaper för att kunna bli ännu bättre

Torsdagen den 16 april har Kommunala handikapprådet i Södertälje sin årliga ombudskonferens. Syftet med konferensen är att uppmärksamma handikappfrågor samt öka medvetenheten bland beslutsfattare i kommunen.

Till årets konferens är andra kommuner i Stockholms län inbjudna, i syfte att dela erfarenheter och kunskaper för att kunna bli ännu bättre.

- Konferensen är ett viktigt forum i vår strävan att förbättra livet för våra medborgare med en funktionsnedsättning, förklarar Robert Ask.

Jesper Dahl, förbundsjurist från FUB (Riksförbundet För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna), berättar om det nya LSS-förslaget och vad det innebär för handikapprörelsen. Trafikplaneraren Anna Gustafsson samt arkitekten Aila Vuorio Strid från Södertälje kommun berättar om kommunens tillgänglighetsarbete.

Tid: torsdagen den 16 april klockan 13-16. Representanter för media är välkomna att närvara klockan 14.30. Anmälan görs till Elin Jonsson.
Plats: Södertälje stadshus, Demokratin, plan 1

Mer information:
Robert Ask, ordförande i Kommunala handikapprådet (S), 070-259 46 88, robert.ask@sodertalje.se

Elin Jonsson, samordnare Kommunala handikapprådet, tel 08-523 049 79, elin.jonsson@sodertalje.se

 

Kommunala handikapprådet består av ledamöter tillsatta av kommunfullmäktige och av handikapporganisationerna. Rådets uppgifter är bland annat att vara delaktiga i och yttra sig om ärenden som kan påverka situationen för personer med funktionsnedsättning.