Lyckad kampanj mot langning

Kommunens och polisens samarbete för att bekämpa langningen av sprit till unga inför valborgsfirandet blev lyckat. Det visar sig när insatserna nu utvärderas. Valborgsmässoafton blev lugnare än vanligt och färre unga var berusade.

- Samarbetet mellan ungdomsfältare, nattvandrare, fritidsgårdspersonal och polis fungerade bra, säger Åker Martinson, samordnare på kommunens preventions- och tillståndsmyndighet.
Totalt beslagtog polisen ca 100 liter alkohol som hälldes ut. Föräldrar till de barn som fick sprit uthälld kan vänta sig ett brev hem från polisen.

Inför valborg delades totalt 5 500 Stoppa langningen-foldrar ut till kunder på väg in i Systembolagets butiker av kommunens anställda och polisen. Systembolagets personal fick höra många positiva kommentarer från kunder om polisens närvaro utanför butikerna.

Samtidigt som kampanjarbetet pågick intensifierade polisen sitt arbete mot langningen av alkohol i Södertälje centrum. Även de av kommunen anlitade väktarna var särskilt uppmärksamma på langning i centrum.

- En av de viktiga uppgifterna från polisens sida är att visa stor synlighet och särskilt söka kontakt med ungdomar, säger polismästare Michael Fetz. Jag ser också en styrka i att vi gör det tlllsammans med andra aktörer i samhället för att det ska bli ett optimalt resultat.

Mer information:
Åke Martinson, samordnare Södertälje kommun, 0708-51 70 90
Michael Fetz, polismästare, 08-401 80 10