Lyssna på ministerns reflektioner om Södertälje kommuns seminarium

Intresset för Södertälje kommuns seminarium i Almedalen var enormt stort även i år. Här kan du lyssna på Ibrahim Baylans, ansvarig för regeringens arbete mot segregation, reflektioner över seminariet ”Så bryter vi segregationen”.

Han valde att prata om den strategi med fem huvudpunkter, som regeringens utredare lämnat över och han själv nu presenterat.

– Arbetet mot segregationen kan aldrig stanna upp. Bland annat eftersom det hela tiden kommer in nya människor, nya grupper till det svenska samhället. Tidigare har det satsat projektmedel, men aldrig på detta mer genomgripande på strukturnivå, menade han. Nej, det är inte särskilt revolutionerande, men en strategi där alla inblandade departement är med. Jag skull gärna se en blocköverskridande överenskommelse om detta, så att arbetet fortsätter oavsett regering.

Södertälje kommuns seminarier under Almedalen har genom åren blivit intressanta tillställningar som lockat både publik och beslutsfattare och som givit politisk effekt i landet i stort. Som att regeringen kommit med en segregationspolitisk strategi: Södertälje kommun hoppas få samma framgångsrika genomslag med årets seminarium som vi fått när vi drivit frågan om EBO, kriminalitet i välfärden och flyktingfrågor. Södertälje kommun kan inte ensamma bryta segregationen, för det krävs lagändringar, men vi kan visa att en positiv utveckling är möjlig även i segregerade miljöer. Vi fortsätter jobba vidare fortsätter vidare med att bryta segregationen.

 

Södertälje kommun i Almedalen 2018