Malmö lär av Södertälje

Tisdag den 27 mars besöker en delegation från Malmö stad och Polisen i Malmö, Södertälje kommun, för att ta del av det brottsförebyggande arbetet som kommunen tillsammans med Polisen i Södertälje arbetar med.

Tisdag den 27 mars besöker en delegation från Malmö stad och Polisen i Malmö, Södertälje kommun, för att ta del av det brottsförebyggande arbetet som kommunen tillsammans med Polisen i Södertälje arbetar med.  

– Malmö befinner sig där vi befann oss för några år sedan. Sociala insatsgruppen i Södertälje startade 2010 och har kommit längst i de 12 kommuner som finns med i pilotprojektet. Detta är en av anledningarna till att Malmö stad och Polisen i Malmö valt att besöka just oss, säger Rose-Marie Lundkvist, samordnande chef i projektet.

Sociala insatsgruppen har jobbat under en längre tid med att stoppa nyrekrytering och att förhindra kriminella grupperingars etablering. Samarbetet mellan kommun och polis syftar till att skapa långsiktiga och hållbara strategier som förebygger att barn, ungdomar och unga vuxna begår brott eller rekryteras till kriminella nätverk.

 – En av framgångsfaktorerna för projektet har varit samverkan. Samtliga ungdomar som tagits in i social insatsgrupp har avhållit sig helt från kriminella aktiviteter. Nu har vi även dragit i gång avhopparverksamheten och hoppas på samma lyckade resultat där. Det ska bli kul att träffa Malmö och diskutera framgångsfaktorer i båda dessa mycket viktiga projekt, säger Rose-Marie Lundkvist.


Mer information:
Angelica Vallgren, Pressansvarig Södertälje kommun, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se