Många kreativa mötesplatser för barn och ungdomar i Södertälje i sommar

Mellan den 17 juni och 15 augusti kommer det att finnas många sommarlovsaktiviteter att välja på för barn och ungdomar mellan 6 och 15 år i Södertälje. Årets sommaraktiviteter har en tydlig inriktning mot kreativa och konstnärliga aktiviteter och idrottsliga prova-på-aktiviteter. Bland aktiviteterna märks Hovsjö pop-up bibliotek, gratis simskola, Livet Bitch! och Södertälje Teateramatörer.

Mellan den 17 juni och 15 augusti kommer det att finnas många sommarlovsaktiviteter att välja på för barn och ungdomar mellan 6 och 15 år i Södertälje.

– I år vill vi satsa ännu mer på utvecklande och inkluderande verksamhet. Vi har också fördubblat de medel som tilldelas barn och unga i det lokala föreningslivet, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson. 

Årets sommaraktiviteter har en tydlig inriktning mot kreativa och konstnärliga aktiviteter och idrottsliga prova-på-aktiviteter. Bland aktiviteterna märks Hovsjö pop-up bibliotek, gratis simskola med flera av Sveriges främsta simtränare, Make it up, ett samarbete mellan Kultur 365, Livet Bitch! och Södertälje Teateramatörer.

En populär aktivitet som återkommer är 1800-talsveckan på Torekällberget, som utifrån konceptet att levandegöra Södertäljes historia blev en välbesökt mötesplats som nådde många nya grupper förra året.

– Vi är väldigt glada för de många och spännande förslag som har kommit in, säger Staffan Jonsson. Vi har valt alternativ som ger högst kvalitet och som når så många barn och ungdomar som möjligt. Vi har velat vara både breda och gynna specialintressen, samtidigt som vi strävar efter att skapa nya mötesplatser.

Resurserna till satsningen kommer från den s k sommarlovssatsningen från regeringen. Förutsättningarna är bland annat att de aktiviteter som erbjuds ska vara kostnadsfria, ge barn och unga stimulans och personlig utveckling, och att skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund. I Södertälje kommun har kultur- och fritidsnämnden beslutat om sommaraktiviteter och beviljat stöd till föreningslivet. Båda ligger i linje med den verksamhetsplan och de bidragsregler som nämnden redan har fattat beslut om.

I år har kommunen och Telge AB producerat en gemensam broschyr om vad som händer på sommarlovet. Den kommer att delas ut till Södertäljes grundskolelever den 20 mars. Mer information om vad barn och unga kan göra i sommar kommer att läggas upp på kommunens och Telges hemsidor.

Mer information

Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se


Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje