Mänskliga rättigheter på agendan i Wuxi

Den 5–11 maj besökte en delegation från Södertäljes kommun och näringsliv Wuxi i Kina. På plats i Wuxi skrev ett fyraårigt avtal om kommunalt partnerskap, ett så kallat Sister City Agreement, under av representanter från båda kommunerna.

Samarbetet är intensivt, och flera konkreta projekt har redan satts igång.
– Demokrati och mänskliga rättigheter är en viktig fråga i vårt utbyte. Södertälje betonar de här frågorna starkt och delar även med oss av hur vi själva arbetar. Bland annat har Wuxi-politiker studerat valprocessen i Södertälje, säger kommunfullmäktiges ordförande Karin Östlund.

Även inom utbildningsområdet är utbytet stort: Lärare från gymnasie- och yrkesskolor har redan besökt varandra ett flertal gånger och ett studentutbyte är planerat.

Inom näringslivet kan avtalet spela en viktig roll som dörröppnare för utbyte mellan det kinesiska och svenska näringslivet. I juni kommer en delegation från Wuxi att träffa representanter för kommunen och Södertäljes näringsliv för att diskutera en rad konkreta projekt inom företagandet.

– Miljösektorn är ett tänkbart område där vi kan bidra med stort kunnande och skapa ett affärssamarbete. Kineserna uttrycker att miljöfrågor och hållbar utveckling är ett väldigt viktigt område för dem och det är naturligtvis en jättemarknad som öppnar sig för företag i just miljöbranschen, säger Greger Hagström, ordförande för Företagarna i Södertälje/Nykvarn.

Samarbetets följs av Sveriges konsul i Shanghai, Lars Andreasson, som efter besöket uttrycket sig mycket positivt över Södertäljes aktiva arbete och ser detta som en förebild för svenska kommuner. Konsulatet kommer därför även framledes vara aktivt i att stödja arbetet mellan dessa kommuner.

Resan till Wuxi finansierades av SALA IDA, Sveriges Kommuners och Landstings organ för biståndsarbete.

Mer information: Karin Östlund, kommunfullmäktiges ordförande, tel 0708-518409 Greger Hagström, ordförande Företagarna i Södertälje/Nykvarn, tel 070-789 66 75