Medborgardialog kring äldreomsorgen

 

I höst åker Magnus Johansson, chef för äldreomsorgen, och politiker i äldreomsorgsnämnden på turné till kommunens nio mötesplatser för äldre. Turnén startar måndag 14 september klockan 13 i Östertälje.

Turnén är ett led i kommunens arbete med utvecklad medborgardialog och syftet är att nå ut till fler som berörs av äldreomsorgens verksamhet.

Politiker och tjänstemän har ingen färdig agenda med sig ut.

- Nej, för meningen är att föra en dialog med dem som kommer, säger Magnus Johansson som inte är ett dugg orolig för att det ska bli tyst på mötena.

Beslut som fattas inom äldreomsorgen berör många och väcker ofta starka känslor och många synpunkter.

- De här träffarna ger oss möjlighet att förklara bakgrunden till olika beslut. Just bakgrunden till besluten når inte alltid ut till medborgarna, säger Magnus Johansson.

Mer information:

Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V), 08-523 030 72

 

Turnéplan för medborgardialog kring äldreomsorgen

 

14/9 13.00-15.30 Östertälje, Vretensvägen 8

5/10 14.00-16.00 Bergvik, Telgehusvägen 4

8/10 13.00-15.00 Lunaträffen, Gästgivaregatan 5, 5tr

21/10 13.30-15.30 Lina, Porslinsvägen 2

10/11 13.00-15.00 Saltskog, Allaktivitetshuset, Barrtorpsvägen 1 A

30/11 13.00-15.00 Hovsjö, Grönkvistgränd 23

2/12 10.00-12.00 Järna, Klockargården, Mölnbovägen 2

2/12 13.30-15.00 Morkullan, Karlslundsgatan 12

15/12 13.00-15.00 Mariekällgården, Parkgatan 8-10