Mer jobb på Mälarbron

Arbetet med asfaltering av Mälarbron har stött på oväntade problem. Vägbeläggningen under asfalten var i mycket sämre skick än förväntat och kommunens entreprenör behöver därför jobba i ca tre veckor till.

För att kunna jobba vid klaffarna har även ett särskilt tält fått konstrueras för att skydda klaffarna mot fukt under arbetets gång.

Fotgängarna kommer inte att kunna gå på den norra sidan av bron, där tälten är uppsatta, utan kommer att hänvisas till den andra gångbanan. Vi hoppas att trafikanterna har överseende med detta.

Mer information:

Mikael Johansson, projektledare, tfn 08-523 013 10