Minimässa om närodlad mat i Södertälje

Vilka produkter finns i dag? Varför är inte all mat närproducerad? Hur kan kommunen stödja lokal produktion? Dessa frågor och fler därtill kommer att diskuteras på en minimässa om närproducerade livsmedel som äger rum i Rosenborgsskolans matsal i Södertälje den 24 oktober 2011.

Minimässan/mötet är öppen för allmänheten och är en del av förstudien Projekt närodlat, som görs av kostenheten i Södertälje kommun i samarbete med LRF, BERAS Implementation och Skillebyholms yrkeshögskola.

På plats för att ställa ut sina produkter och för att diskutera framtiden för närproducerade livsmedel finns bland annat representanter från Carlssons kött, Molstabergs säteri, Mörkölamm, Sörebro getgård, Trägårn i mellansverige, Saltå kvarn, Järna vedungnsbageri, Järnaglass, Säby gård och Skillebyholms trädgårdsutbildning.

I Södertäljetrakten finns det i dag gårdar som bland annat pressar sin egen ekologiska rapsolja, tillverkar glass och odlar grönsaker. Den närproducerade produktionen står dock inför ett antal utmaningar. I dag har Södertälje endast cirka 500 mjölkkor mot 1600 stycken för 20 år sedan. Det finns bara en slaktsvinsproducent och ingen äggproduktion i någon större skala samt endast två odlare av potatis trots att det finns fina potatisjordar i kommunen.

Det behövs entreprenörer för att få Södertäljes landsbygd att blomstra. Marknaden för närproducerad mat finns redan i form av Södertälje kommun som vill ha lokalt producerade produkter till sina verksamheter. Därför anordnar kommunen en minimässa/möte där man ska diskutera hur man på bästa sätt kan stödja de producenter som redan finns, samt får fler producenter att börja producera närodlad mat.  

Mer information:

Helena Nordlund, projektledare Södertälje Närodlat, 08-523 071 23, helena.nordlund@sodertalje.se
Elin Waltersson, Resultatenhetschef kostenheten/resurscentrum, 08-523 069 75, elin.waltersson@sodertalje.se