Monica Sonde ny utbildningsdirektör i Södertälje

Södertälje kommuns nya utbildningsdirektör heter Monica Sonde. Hon har lång erfarenhet av kommunala verksamheter som pedagog, specialist och chef, och har arbetat inom kommunen sedan 2007.

Södertälje kommuns nya utbildningsdirektör heter Monica Sonde. Hon har lång erfarenhet av kommunala verksamheter som pedagog, specialist och chef, och har arbetat inom kommunen sedan 2007.

– Jag är väldigt glad över den här rekryteringen, säger stadsdirektör Rickard Sundbom. Monica Sonde brinner för utvecklingen av skolan i Södertälje, jag är övertygad om att hennes engagemang och drivkraft kan få skolresultaten att växa.

– Skolorna i Södertälje ska präglas av ett bra ledarskap från klassrumsnivå till högsta nivån i organisationen, säger utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons (S). Under sina år som grundskolechef i vår kommun har Monica Sonde uppvisat både ett gott ledarskap och goda resultat. Det är en person som är tydlig med vad hon tycker, som står för ordning och reda och som vill lyfta undervisningen i våra skolor en nivå till.

– Det här ska bli jätteroligt, säger Monica Sonde. Jag är verkligen stolt över att ha varit en del i utvecklingen av Södertäljes skolor de senaste åren. Men än återstår mycket arbete. Genom att bygga vidare på de strukturer vi har och med gemensamma drivkrafter, kan vi bli riktigt starka. 

Monica Sonde har varit anställd i Södertälje kommun sen 2007 och arbetar idag som verksamhetschef för grundskolorna. Hon har en utbildningsbakgrund som förskollärare och specialpedagog, och har genomgått en nationell chefsutbildning på flera nivåer.

– Vi ska vara en attraktiv skola för medarbetare och för elever, säger Monica Sonde. För mig är det viktigt att vi är professionella i vårt arbete, att vi inte nöjer oss med vad som är bra utan vad som är bäst. Vi ska sträva efter kvalitet i undervisningen och att den ska vara lika för alla. Goda skolresultat ska inte vara avhängiga vilken skola eleven går i. 

Monica Sonde tillträder sin nya tjänst som utbildningsdirektör den 1 augusti 2017.

Mer information:

Rickard Sundbom, stadsdirektör, 08-523 010 81, rickard.sundbom@sodertalje.se

Elof Hansjons (S), ordförande i utbildningsnämnden, 08-523 025 78, elof.hansjons@sodertalje.se  

Monica Sonde, verksamhetschef grundskolor, 08-523 021 92, monica.sonde@sodertalje.se


Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje