Morabergs studiecentrum i unikt samarbete med Scania och War Child

Hjälporganisationen War Child har inlett ett unikt samarbete med Södertälje kommun och Scania. Det går under namnet Together och parar ihop nyanlända tonåringar på Morabergs studiecentrum med anställda på Scania.

Under ett år kommer 20 ungdomar från Morabergs studiecentrum få möjligheten att skapa relationer med mentorer från Scania. Mentorerna har gått en särskild utbildning arrangerad av War Child, och de kommer under året att träffa ungdomarna i grupp, i enskilda möten, på föreläsningar och under studiebesök. Många av tonåringarna är ensamkommande och saknar genuin vuxenkontakt i det vardagliga livet. Vissa av mentorerna är själva svenskar som invandrat någon annanstans ifrån, eller vars familjer har rötter i andra länder.

En fantastisk chans

– Det är en fantastisk chans för ungdomarna att få lära känna människor de haft liten möjlighet att träffa på annars. Det känns också tryggt att projektet bygger på War Childs metoder som bas, eftersom de är vana att arbeta med barn och tonåringar som bär på erfarenheter av krig och flykt, säger Susanne Jedenborg, rektor på Morabergs studiecentrum i War Childs pressmeddelande.

War Child stöttar barn i krig i 14 krigshärjade länder. 2016 nådde deras insatser över 380 000 barn. War Child erbjuder psykosocialt stöd, skydd och undervisning.

 

Läs pressmeddelandet här.