Musik för alla - överallt!

Under sommaren provar Kultur- och fritidskontoret att sätta ut publika pianon och utlåning av musikinstrument på stadsbiblioteket. Kultur- och fritidskontoret jobbar ständigt med att skapa goda förutsättningar till kvalitativ och tillgängligt kulturliv.

Publika pianon
Under juli och september står två pianon utställda på två platser i Södertälje. Du hittar pianon på Torekällberget (Biborgpaviljongen vid dammen) och i stadsparken*. Pianona är öppna för att spela på under dagtid. 
*Pianot i stadsparken kommer på plats under augustimånad. 

Utlåning av musikinstrument
På stadsbiblioteket kan du låna musikinstrument lika enkelt som när du lånar en bok. Ta med ditt bibliotekskort och prata med personalen.