Näringsliv Södertälje LT bilagan 2018

Nu är årets Näringslivsbilaga äntligen här. En tidning full av inspirerande och informativa artiklar om Södertäljes Näringsliv.

https://www.sodertalje.se/contentassets/a0322d0b2fec4ca3a966f3da1340e263/naringslivs-sodertalje-lt-bilagan-2018.pdf