Näringslivs- och infrastrukturstrateg ska stärka Södertäljes positiva utveckling

Ett starkt näringsliv och en fortsatt utveckling av infrastrukturen är helt avgörande för Södertäljes välbefinnande och utveckling. Därför anställer näringslivskontoret, Södertälje kommun nu Cecilia Mårtensson som näringslivs- och infrastrukturstrateg med ansvar för bland annat kommunövergripande infrastrukturfrågor.

Cecilia Mårtensson ska upprätthålla och knyta kontakter med aktörer i regionen som har betydelse för Södertäljes fortsatta utveckling på infrastrukturområdet och företräda Södertälje i regionala sammanhang med tonvikt på regional utveckling och infrastruktur. Hon ska dessutom hjälpa näringslivschefen i det praktiska arbetet med etableringsförfrågningar.

– Jag vill komma tillbaka till Södertälje eftersom kommunen står inför mycket intressanta frågeställningar och vägval inför framtiden. Södertälje har alla förutsättningar att bli en ännu starkare nod i regionen, säger samhällsplanerare Cecilia Mårtensson, som tidigare har arbetat hos Södertälje kommun med översiktsplanering och infrastrukturfrågor och i dag ansvarar för övergripande infrastrukturfrågor i Norrköpings kommun.

Hon har också varit Norrköpings kommuns projektledare för Ostlänkenprojektet.
Cecilia Mårtensson tillträder tjänsten som näringslivs- och infrastrukturstrateg den 17 september 2007.
Mer information Ann-Charlotte Gjöthlén, Näringslivschef, tel. 0708-516 116, Cecilia Mårtensson tel. 073 – 020 2218.