Näringslivschefen har ordet

Vi summerar ett intensivt första halvår för Södertäljes näringsliv där näringslivsenheten avverkat över 50 företagsbesök under våren. En samlad bedömning är att det fortsätter gå bra för företagen och det finns en stark vilja att utveckla sin verksamhet.

Det finns dock ett orosmoln som inte verkar ge med sig: företagen har svårt att hitta personal. Detta är en naturlig konskevens av en långvarig högkonjunktur där kompetensbristen kan bli ett hinder för fortsatt utveckling.

Jag vill ändå hävda att det finns kompetens som inte tillvaratas. Här måste näringslivet tillsammans med det offentliga hitta vägar för en bättre matchning. Företag behöver fundera över alltför högt ställda krav och att investera tid på en individ som kan få ut sin potential efter några månaders praktik och handledning.

Kommun, arbetsförmedling och övriga aktörer bör kunna arbeta närmare företagen och samverka för en bättre matchning. Södertälje har ca 9500 inskrivna på Arbetsförmedlingen. I en tid av högkonjunktur och kompetensbrist bör vi tillsammans ha möjlighet att tillgodose företagens komptensbehov men också minska utanförskap för många individer.

Stort tack till alla deltagare i Näringslivsforum 2018 som drog fullt hus. Jag är tacksam över företagens engagemang. Med er feedback och inspel jobbar vi stenhårt för att skapa de förutsättningar ni förtjänar för att driva och utveckla ert företag.

I maj har vi avslutat kommunens utbildning i Service till Företag, totalt har närmare 100 tjänstemän genomgått utbildningen. Det är ett första steg för en bättre företagsservice och jag hoppas vi framöver kan utveckla utbildningen i samarbete med företagen.

Till sist vill jag önska en glad sommar, kika gärna in på vår företagarportal på www.sodertalje.se och sociala medier för senaste nytt och kommande aktiviteter.

Aydin Aho