2018

Välkommen till Näringslivsforum 2018

2018-04-24

Den 22 maj är det åter dags för politiker och tjänstepersoner från Södertälje kommun att bjuda in företagare för diskussion i Södertälje stadshus.

Näringslivsforum Södertälje är ett forum för företagare, politiker och tjänstepersoner där näringslivsfrågor och Södertäljes företagsklimat diskuteras.

Syftet är att hitta en gemensam agenda framåt och skapa en dialog gällande företagsklimatet och det lokala näringslivets utmaningar och behov. 

Välkommen den 22 maj på Näringslivsforum i Södertälje stadshus. Mer information och anmälan.