Nationell ungdomspolitisk konferens i Södertälje

Den 28-29 augusti anordnar Södertälje kommun tillsammans med Ungdomsstyrelsen en konferens som riktar sig till kommuner som har genomfört Lupp. Syftet är att inspirera och kompetensutveckla alla som arbetar med den så kallade Lupp-metoden för att utveckla en kunskapsbaserad och sektorsövergripande ungdomspolitik.

Den 28-29 augusti anordnar Södertälje kommun tillsammans med Ungdomsstyrelsen en konferens som riktar sig till kommuner som har genomfört Lupp. Syftet är att inspirera och kompetensutveckla alla som arbetar med den så kallade Lupp-metoden för att utveckla en kunskapsbaserad och sektorsövergripande ungdomspolitik.

Konferensen kommer att bestå både av gemensamma seminarier och föreläsningar och av diskussioner i mindre grupper. Resultaten från några kommuner som genomfört Lupp kommer att presenteras och korta presentationer av olika verksamheter som etablerats utifrån kunskap om unga är några av programpunkterna.

Datum och tid: 28 augusti kl 12.00 - 29 augusti kl 12.30
Plats: Quality Hotel Park i Södertälje

Program och övrig information finns på ungdomsstyrelsen.se.
Representanter för media är välkomna att närvara under konferensen.

Mer information:
Mohamed Zaalouk, utvecklingsledare, tel: 08-550 216 32