2018

Nio miljoner till socialt utvecklingsprojekt

2008-04-21

Fem kommuner, däribland Södertälje, har tilldelats 9,1 miljoner kronor ur Europeiska socialfonden för att driva ett 20 månader långt socialt utvecklingsarbete. Den gemensamma visionen är att ”Fler blir självförsörjande när vi blir bättre”.

– Vi vill bidra till att socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd och arbets-marknadsinsatser ska bygga på principen ”Rätt insats, till rätt person, i rätt tid, till rätt kostnad och av rätt aktör”. Så är inte alltid fallet idag, säger Hans Carlsson, resultatområdeschef på social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun.

Bakom projektet står partnerskapet KNUT, Kommunalt Nätverk för Utveckling. I KNUT ingår, utöver Södertälje, Nynäshamn, Järfälla, Solna, Sundbyberg och Ersta Sköndal Högskola.

Enligt budgetpropositionen 2007/08 ställs allt större krav på att socialtjänstens insatser ska baseras på kunskap om det sociala arbetets process, resultat, kvalitet och effektivitet. Kunskap om sociala insatsers resultat och vad som ger god kvalitet och avsedd effekt är enligt propositionen en förutsättning för en väl fungerande socialtjänst.

– Vi fokuserar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling av så kallad frontlinjepersonal för socialtjänstens arbete med personer som har ekonomiskt bistånd. Vi avser att utveckla ett arbete som i högre grad bygger på beprövad erfarenhet samt bygga och driva lärande organisationer som arbetar med ständiga förbättringar, säger Hans Carlsson.

Den klientgrupp som i första hand ska gynnas av detta kunskapshöjande arbete är personer som haft försörjningsstöd under lång tid samt har en diffus problematik, inte minst unga vuxna – personer som har varit i olika insatser utan något positivt resultat för klienten.

Projektet är en fortsättning på det arbete som påbörjades 2006. Del I kan du läsa om i ”Boken om KNUT”, som du kan läsa på www.sodertalje.se/knut. Eller beställ boken genom att skicka ett e-mail till hans.carlsson@sodertalje.se

Mer information: Hans Carlsson, resultatområdeschef, 0708-518320