Nu är antivåldcenter, fältarna och mansmottagningen hbtq-certifierade

Vid en ceremoni i Stadshuset i dag firades att antivåldcenter, fältarna och mansmottagningen är HBTQ-certifierade. Stafettpinnen lämnades sedan över till ung fritid som inlett sin certifiering.

– Det handlar om att skapa ett respektfullt bemötande av dem vi träffar men också gentemot varandra, säger Liselotte Vigren, chef för antivåldcenter. Därför ville vi genomföra utbildningen. Den har ett särskilt fokus på frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner och syftar till att alla ska känna sig välkomna och få ett bra bemötande.

En hbtq-certifiering ger verktyg för att kunna arbeta systematiskt med frågor som rör allas lika värde.Utbildningen tar upp ämnen som rör arbetsmiljö, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter och undersöker hur olika normer samverkar.

– Det är viktigt att reflektera över hur vi bemöter varandra, och behandla alla utifrån deras unika förutsättningar, säger Liselotte. Om en person upplever sig välkommen från början kan vi lägga en grund för en positiv kontakt. Det gäller både de som söker sig till oss, de som vi träffar i olika sammanhang och våra kollegor. Vi vill skapa klimat där man kan vara sig själv.