2018

Nu är antivåldcenter, mansmottagningen och fältassistenterna hbtq-certifierade

2018-04-10

Idag samlades alla medarbetare inom antivåldcenter, mansmottagningen och fältassistenterna i stadshuset för att under högtidliga former ta emot diplom från RFSL för genomförd utbildning.

- Vi har fått ökade kunskaper om hbtq och påbörjat ett förändringsarbete inom våra verksamheter för en öppen och inkluderande arbetsmiljö men framförallt har vi givits tillfälle att diskutera normer, fördomar och bemötande generellt ur ett bredare perspektiv, säger Liselotte Vigren, chef för antivåldcenter.

- Genom diskussionerna lyfter vi fram våra uppfattningar, personliga värderingar, och vänder och vrider på dem tillsammans med andra. Ur det växer nu kunskap fram, vilket är oerhört berikande både för den enskilde som för gruppen.

Det som tas upp under utbildningen handlar mycket om hur sättet vi själva definierar världen på genomsyras i det språk vi använder i vårt bemötande. Till exempel att inte förutsätta att en person lever i tvåsamhet, eller att varje familj består av en mamma och en pappa. Med nya glasögon att se genom inkluderas fler utan att bedöma utifrån normer och värderingar.

- För oss är det här bara början, men en viktig sådan, säger Liselotte. Vi har genom certifieringen fått en kvalitetsstämpel som visar att vi har en förstålse för och en kompetens inom de här frågorna. Det känns jättebra!