Nu blir det lättare att ansöka om bygglov

Nu blir det ännu lättare att ansöka om bygglov och även göra anmälan för de åtgärder som inte kräver lov. En uppdaterad och förbättrad e-tjänst som sparar tid för alla som ansöker finns nu tillgänglig under Bo och bygga i Självservice.

Den uppdaterade e-tjänsten rör bygglov, marklov, rivningslov och ger möjlighet att göra anmälan för åtgärder som inte kräver lov, exempelvis installation av eldstad och Attefallshus. Via e-tjänsten guidas du som sökande genom hela processen fram till att ansökan är inskickad.

Länk till Ansökan bygglov och anmälan