Nu invigs dagverksamheten för arabisktalande

Gruppen äldre från Mellanöstern med demenssjukdom som har behov av dagverksamhet har ökat under senare år. För att möta behovet av stöd på det egna språket inviger äldreomsorgskontoret dagverksamhet för arabisktalande på Artursberg den 1 april.

Gruppen äldre från Mellanöstern med demenssjukdom som har behov av dagverksamhet har ökat under senare år. För att möta behovet av stöd på det egna språket inviger äldreomsorgskontoret dagverksamhet för arabisktalande på Artursberg den 1 april.

Nu startar Södertälje kommun dagverksamhet för arabisktalande.
– Det ökade behovet speglar befolkningsstrukturen i Södertälje och det är bra att kommunen nu erbjuder det här stödet. Att få tala sitt modersmål är viktigt för personer med demenssjukdomar, säger Kerstin Pettersson (V), ordförande i äldreomsorgsnämnden.

– Många av dem som talar arabiska deltar redan i dag i verksamheten men nu kan vi erbjuda en dagverksamhet med personal som talar deras eget språk, säger Anette Andersson, resultatenhetschef på äldreomsorgskontoret.

I Södertälje kommun finns fyra dagverksamheter för personer som har demenssjukdom. Dagverksamheten på Artursberg är öppen sju dagar i veckan och vänder sig till dementa. Målsättningen är att skapa kontinuitet i omsorgen så att de äldre kan bo kvar i sitt eget hem och den anhörige får möjlighet till avlastning. Social samvaro, aktiviteter och måltider är kärnan.

Mer information:
Kerstin Pettersson (V), ordförande i äldreomsorgsnämnden, 08-523 030 72, kerstin.a.pettersson@sodertalje.se

Anette Andersson, resultatenhetschef, äldreomsorgskontoret, 08-523 034 21, anette.andersson@sodertalje.se