Nu lanserar Södertälje kommun en e-tjänst för att söka bygglov

Nu blir det lättare för Södertäljeborna att ansöka om bygglov och göra anmälan för åtgärder som inte kräver lov. En ny e-tjänst som kommer att spara tid för alla som ansöker finns nu tillgänglig på kommunens hemsida.

Nu blir det lättare för Södertäljeborna att ansöka om bygglov och göra anmälan för åtgärder som inte kräver lov. En ny e-tjänst som kommer att spara tid för alla som ansöker finns nu tillgänglig på kommunens hemsida.

Den nya e-tjänsten rör bygglov, marklov, rivningslov och ger möjlighet att göra anmälan för åtgärder som inte kräver lov, exempelvis installation av eldstad och Attefallshus. Via e-tjänsten guidas den sökande genom hela processen fram till att ansökan är inskickad.

– Tjänsten är ett viktigt steg i Södertälje kommuns stora digitaliseringsarbete, säger Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef med ansvar för digitalisering. Tillgänglighet är ett nyckelord i dagens samhälle, och genom våra digitala tjänster kan vi underlätta och effektivisera för Södertäljeborna och näringslivet.

Allt som behövs för att komma igång med e-tjänsten bygglov och ansökan är bank-id och aktuella bygglovshandlingar. Alla obligatoriska handlingar som sparas digitalt kan bifogas direkt med ansökan. Genom att använda de digitala ansökningarna kan handläggningen starta snabbare och löpa på smidigare.

– Vi är så glada över att lansera den nya e-tjänsten, säger bygglovschefen Kajsa De Vall. E-tjänsten kommer att spara tid för alla som ansöker. Vi hoppas att den ska förenkla vardagen för våra invånare samtidigt som vi på bygglov effektiviserar vår handläggning.

Den nya e-tjänsten har utvecklats av kommunens samhällsbyggnadskontor och Kontaktcenter. Mer finns på Södertälje kommuns webbsida www.sodertalje.se/bygglov

Mer information:

Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef med ansvar för digitalisering, 08-523 067 19, maria.dahl-torgerson@sodertalje.se

Kajsa de Vall, bygglovschef, 08-523 043 97, kajsa.devall@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje