2018

Ny besöksplattform vid Slussen

2018-05-29

Måndagen den 28 maj 2018 öppnades besöksplattformen på Slussholmen upp för allmänheten. Där kan intresserade följa arbetet med slussen i Mälarprojektet.

På den nya besöksplattformen kommer intresserade så småningom att kunna följa arbetet med den norra slusskonstruktionen. Nu går det att följa arbetet med färdigställandet av den byggrop, i vilken slusskonstruktionen ska byggas i.

Läs mer om besöksplattformen på Sjöfartverkets hemsida.