Ny bro över Södertälje kanal kan bli verklighet

Regeringen har gett Trafikverket i uppgift att utreda behovet av en ny bro över Södertälje kanal. – Det är bra. Nu finns brofrågan med i en utredning och i regeringens plan. Nu kan inte det glömmas bort och gömmas undan. Brofrågan är något som hela Södertälje har engagerat sig i och detta har gett resultat, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S).

Bakgrunden till utredningen är att regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastruktur för 2018–2029. En av de större satsningarna är kapacitetsförstärkningar på motorvägsbron E4/E20 över Södertälje kanal. Trafikverket får i samband med detta i uppgift att utreda om en ny bro över Södertälje kanal skulle minska sårbarheten för trafiken.