Nytt Call for Proposal!

Europeiska kommissionens representation i Sverige publicerar en ny förslagsinfordran i syfte att välja ut ytterligare parter som ska driva Europa direkt-informationskontor (EDIC) för åren 2018–2020.

Syftet med denna förslagsinfordran är att skapa ett nätverk av Europa direkt-kontor som ska förmedla information och främja diskussion om EU-frågor som ärrelevanta för allmänheten på lokal och regional nivå samt samarbeta med andra informationsnätverk och kontaktpunkter på EU-nivå eller lokal nivå.

För att uppnå en optimal geografisk täckning i Sverige publicerar Europeiska kommissionens representation i Sverige en ny förslagsinfordran i de län som för närvarande inte representeras av ett Europa direkt-kontor.Följande urval grundas på klassificeringen för NUTS nivå 3 med undantag av de län i vilka ett Europa direkt-kontor redan finns.

Endast organ som ligger i följande län kan lämna in förslag till denna förslagsinfordran:- SE121 Uppsala län

- SE122 Södermanlands län

- SE123 Östergötlands län- SE124 Örebro län

- SE125 Västmanlands län

- SE212 Kronobergs län

- SE213 Kalmar län- SE214 Gotlands län

- SE311 Värmlands län

- SE312 Dalarnas län

- SE321 Västernorrlands län- SE322 Jämtlands län

Viktig information i korthet

Lägsta årliga verksamhetsbidrag: 25 200 euro (proportionellt minskat till 12 600 euro för 2018)Högsta årliga verksamhetsbidrag: 27 720 euro

Medfinansiering från värdorganisationen: ingen fast procentsats

Tidsfrist för frågor och klargöranden: 23 april 2018, kl. 16.00

Sista ansökningsdag: 7 maj 2018, kl. 16.00