Ny chans att tycka till om äldreomsorgen

Även i vår kan Södertäljeborna diskutera äldreomsorgen med politikerna i äldreomsorgsnämnden och chefen för äldreomsorgskontoret Magnus Johansson. Turnén startar på Medborgardagen i Stadshuset 20 mars och pågår till 27 maj. Turnén är ett led i kommunens arbete med utvecklad medborgardialog och syftet är att nå ut till fler som berörs av äldreomsorgens verksamhet.

Även i vår kan Södertäljeborna diskutera äldreomsorgen med politikerna i äldreomsorgsnämnden och chefen för äldreomsorgskontoret Magnus Johansson. Turnén startar på Medborgardagen i Stadshuset 20 mars och pågår till 27 maj.

Turnén är ett led i kommunens arbete med utvecklad medborgardialog och syftet är att nå ut till fler som berörs av äldreomsorgens verksamhet.

Politiker och tjänstemän har ingen färdig agenda med sig ut utan diskuterar de frågor som kommer upp.

– Under höstens elva möten ställde besökarna frågor om avgifter, vilka äldreboenden som planeras, ekonomi och framtida och genomförda besparingar. De här träffarna ger oss möjlighet att förklara bakgrunden till olika beslut. Just bakgrunden till besluten når inte alltid ut till medborgarna, säger Magnus Johansson.

Under våren hålls mötena i Stadshuset i Södertälje och kommundelarna Enhörna, Hölö-Mörkö och Vårdinge.

Turnéplan för medborgardialog kring äldreomsorgen våren 2010

Lördag 20 mars kl 13.15–13.30, Södertälje stadshus, Campusgatan 26, Demokratin

Tisdag 30 mars kl 13.00–15.00, Södertälje stadshus, Campusgatan 26, Demokratin

Tisdag 6 april kl 11.00–12.30, mötesplats ”Bryggan”, Enhörna

Tisdag 27 april kl 10.00–12.00, Wijbacken, Wijbacksvägen 1, Hölö

Torsdag 27 maj kl 10.00–12.00, Mölnbo Folkets hus, Kvarnvägen 8, Mölnbo

Läs mer på http://www.sodertalje.se/Omsorg-socialt-stod/Nyhetslista/Tyck-till-om-aldreomsorgen/

Mer information:

Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V), 08-523 030 72, kerstin.pettersson@sodertalje.se

Magnus Johansson, äldreomsorgschef, 08-523 040 49, magnus.johansson@sodertalje.se