Ny digital anslagstavla för kommunen

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. En av förändringarna i den nya kommunallagen är att den fysiska anslagstavlan, där bland annat tillkännagivanden av justerade protokoll anslås, har ersatts av en digital anslagstavla.

Du hittar den nya digitala anslagstavlan för Södertälje kommun på sodertalje.se/anslagstavla. Den fysiska anslagstavlan vid Stadshusets entré kommer att tas bort.

Anslagstavlan ska innehålla:
• tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
• tillkännagivanden av justerade protokoll
• tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd
• justerade protokoll i den utsträckning kommunen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning samt upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Det tidigare kravet på att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i lokaltidningen har upphört. Det innebär att informationen inom kort endast kommer att annonseras i Södertälje kommuns digitala anslagstavla.