Ny e-tjänsteplattform lanserad

Nu har vi lanserat en ny e-tjänsteplattform med nytt utseende och bättre funktionalitet för många av kommunens e-tjänster.

- Den nya plattformen har funktioner som bättre möter våra kommuninvånares behov vad gäller tjänster och service och är integrerad mot centrala bastjänster från myndigheter så som Skatteverket, Bolagsverket och Lantmäteriet. Den ger också högre integrering mot våra interna system med tydliga effektiviseringsvinster, säger kommunikations- och digitaliseringschef Maria Dahl Torgerson.

Du hittar våra e-tjänster under Självservice.