Ny gymnasieorganisation i Södertälje

Från och med i höst gäller en ny gymnasieorganisation i Södertälje kommun där varje skola har en tydlig inriktning.

Från och med i höst gäller en ny gymnasieorganisation i
Södertälje kommun där varje skola har en tydlig inriktning.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp om gymnasieskolan i
Södertälje och anpassat den till det demografiska läge som nu är. Detta innebär
att vi har minskat ned antalet program och valt att satsa på kvalité istället
för kvantitet.  Något som visat sig vara
ett lyckat drag då vi fyllt i stort sett alla klasser, både på Torekäll och
övriga gymnasieskolor i kommunen, säger Jarmo Villanen, verksamhetschef för
gymnasiet.

Som ett led i detta arbete invigs torsdag den 19 september
Torekällgymnasiet som har en tydlig yrkesprofil. Skolans målsättning är att
eleverna ska utveckla en hög yrkeskompetens och få en direkt ingång i
arbetslivet.

Tid: torsdag 19 september, kl 13.00 (skolan är öppen för allmänheten 13.30-18.00)
Plats: Torekällgymnasiet, Västergatan 4, Södertälje

Utöver Torekällgymnasiet erbjuder Södertälje kommun
gymnasieprogram på Täljegymnasiet som riktar sig till framtida högskole- och
universitetsstudenter, Wendela Hebbegymnasiet med estetisk inriktning, Morabergs
studiecentrum för elever som saknar behörighet till gymnasiets nationella program
och gymnasiesärskolan Foucault.


Mer information:
Jarmo Villanen, verksamhetschef gymnasieskolan Södertälje,
08- 523 018 88, jarmo.villanen@sodertlje.se
Åsa Eskilsson, biträdande rektor, 08- 523 028 59, asa.eskilsson@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se