EU-projekt om mat och odling presenterades

Sedan 2015 har Södertälje kommun, tillsammans med tio andra europeiska städer, medverkat i EU-projektet AGRI-URBAN. I dag presenterades en handlingsplan som tagits fram inom projektet. Tanken är att planen ska inspirera Södertälje kommun och dess medborgare att skapa en hållbar framtid tillsammans genom mat.

Det övergripande syftet med projektet har varit att öka sysselsättningen inom de gröna näringarna, framför allt genom innovativa kommunala initiativ som gör det möjligt med nya initiativ inom lokal odling. Projektet har gett kommunens projektgrupp möjlighet att få se många intressanta metoder och exempel från andra städer i Europa. Det är Destination Södertälje som är projektägare.

Södertälje har tagit fram en handlingsplan på nio punkter. En av punkterna, en pollineringsplan för att gynna pollinerare och därmed säkra den biologiska mångfalden, har redan tagits av kommunfullmäktige. Idén till pollineringsplanen kom till vid ett studiebesök i Abergavenny i Wales.

En annan punkt i handlingsplanen är en så kallad odlings- eller jordbruksinkubator, en plats där nya företag kan växa till. Idén till detta har projektgruppen fått från en stad i Belgien där kommunen erbjuder mark, lokaler och utrustning till företag inom de gröna näringarna.

– Syftet med handlingsplanen är att den ska fungera som en sorts idébank eller önskelista kring vad som är möjligt i Södertälje. Mycket av de projekt man genomfört i andra europeiska städer kan vi skruva lite på att få in i vår kontext, säger Christine Strandberg, miljöstrateg, som deltagit i projektet.

Punkterna i handlingsplanen:
1. Jordbrukspark – skyddad mark för jordbruksändamål
2. Jordbruksinkubator – en plats där nya trädgårdsföretag kan växa till
3. Kommunal grönsaksodling
4. Pollineringsplan
5. Hållbara Stadshuset - att göra Stadshuset till en förebild inom miljö
6. Kommunikationsplattform för de gröna näringarna
7. Utbildning – mat och odling
8. Hållbara sommaraktiviteter för barn och ungdomar
9. Torekällberget – ny och gammal kunskap.

Läs mer i handlingsplanen Growing together - creating a sustainable future through food (Engelska)