2018

Ny i september

2018-10-01

Varje månad välkomnar vi flera nya medarbetare på våra arbetsplatser. Nya eldsjälar som blir en del av allas vår vardag. Passa på att lära känna några som var nya i september!

(På bilden från vänster: Adel Eliasi, Maria Moberg & Hanan Marany)

Adel Eliasi, enhetschef Ung fritid

Berätta kort om dig själv 
Jag heter Adel Eliasi, 39 år gammal.  Närmast kommer jag från Nynäshamns kommun där jag har varit enhetschef för enheten Ensamkommande barn och ungdomar.

Vad fick dig att söka jobbet? 
Södertälje är känd som en framträdande aktör vad gäller mångfald och ambitionen att människor med olika bakgrundspositioner ska kunna få bättre förutsättningar att växa. För mig kändes det som en spännande utmaning att arbeta inom en sådan organisation. 

Ser du fram emot något särskilt i ditt nya jobb?
Nu fokuserar jag mig främst på att lära mig mer om kommunen i allmänhet och Ung fritids verksamhet i synnerhet. I detta sammanhang ser jag framemot att ta vara på den erfarenhet och kompetens som finns inom verksamheten och samtidigt vara nytänkande och kreativ så att verksamheten fortsätter att utvecklas.      

Vad är dina drivkrafter? 
Min främsta driftkraft är att i större utsträckning erbjuda alla ungdomar i Södertälje en likvärdig fritid och göra en inkluderande fritidsmiljö tillgänglig för alla kommunens ungdomar. 

Har du någon oväntad kunskap eller talang?
Då jag har varit verksam internationellt under många år har jag goda kunskaper om olika kulturer och normer från världen olika hörn.

Maria Moberg, kompetensstrateg Social- och omsorgskontoret 

Berätta kort om dig själv
Jag heter Maria Moberg och är 53 år. Jag bor med min familj i Stuvsta, Huddinge. Innan jag kom hit har jag i tio år jobbat som studie- och karriärvägledare på Södertörns högskola och Stockholms universitet. Jag har också under de åren hunnit med att bo utomlands. Min man fick ett erbjudande att arbeta i Kina så där bodde vi i Peking under tre år.  

Vad fick dig att söka jobbet? 
Anledningen till att jag sökte jobbet som kompetensstrateg är att jag länge velat jobba strategiskt med utbildning- och kompetensfrågor.

Ser du fram emot något särskilt i ditt nya jobb?
I princip ser jag fram emot det mesta men specifikt att jobba med ett introduktionsprogram för chefer.

Vad är dina drivkrafter? 
Att kommunicera och samarbeta på olika nivåer.

Har du någon oväntad kunskap eller talang?
Tja, att jag kan tala lite mandarin kan ju vara både en oväntad kunskap och talang...

Hanan Marany, förskollärare

Berätta kort om dig själv
Hanan Marany heter jag och jag är 37 år. Jag har varit i Sverige i femår. Innan jag kom till Sverige utbildade jag mig som matematiklärare i Syrien. Jag har elva års erfarenhet som grundskolelärare. 

Vad fick dig att söka jobbet?
Under de senaste fem åren har jag fått lära mig svenska. Sen fick jag plugga till förskollärare på Stockholms universitet genom en vidareutbildning för utländska lärare. Nu är jag nyutbildad som förskollärare och jobbar i Trossens förskola. Där använder jag min tidigare kunskap i matematik och jobbar med barnen genom olika matematiska aktiviteter. 

Vad är dina drivkrafter?
Mitt största drivkraft i jobbet som förskollärare är att hjälpa barnen framåt i sin lärande och utveckling. Jag känner glädje när jag ser hur barnen utvecklar och när jag påverkar deras lärandeprocess. Därför koncentrerade jag mig att plugga till förskollärare.

Något annat som gör mig att älska mitt jobb är utmaning där jobbet lär mig nya saker. Dessutom är det roligt att jag jobbar i arbetslag där man kan byta ut olika erfarenhet vilket betyder att man lär sig nya saker.

Min erfarenhet bidrar till att jag är trygg i mitt jobb eftersom jag har erfarenhet om hur jag kan bemötta barnen, pedagoger och föräldrar.