Ny kulturplan ut på remiss

Hur kan kulturen stärka och utveckla Södertälje? Hur kan kulturen göra Södertälje till en ännu bättre plats att växa upp och leva i? I den nya kulturplanen som går ut på remiss idag finns visioner, mål och förslag på hur Södertälje kommun kan arbeta med dessa frågor.

Hur kan kulturen stärka och utveckla Södertälje? Hur kan kulturen göra Södertälje till en ännu bättre plats att växa upp och leva i? I den nya kulturplanen som går ut på remiss idag finns visioner, mål och förslag på hur Södertälje kommun kan arbeta med dessa frågor.

Ungefär 260 personer, såväl kulturaktörer som Södertäljebor, har varit delaktiga i arbetet med att ta fram underlag till kulturplanen. Arbetet har letts av konsulten Eric Sjöström på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden i Södertälje.

– Vi har valt att anlita en oberoende konsult för att få nya ögon på Södertäljes kulturliv, säger nämndordförande Anna Bohman Enmalm. Allt för att skapa goda förutsättningar för att kulturen ska blir en utvecklingskraft för oss i Södertälje.

Kulturplanen innehåller ett antal konkreta förslag utifrån visionen att kommunen ska genomsyras av en kulturdriven utveckling med långsiktighet och mod som ledord. Målen är att Södertälje ska dra fördel av mångfalden i samhället, att de ideella krafterna i föreningslivet gynnas, att den vardagsnära kulturen värnas och att Södertälje blir ledande inom barn- och ungdomskultur i Sverige.

– Vi ser mycket fram emot att sätta oss in i de förslag som läggs fram i Eric Sjöströms utredning, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson. Nu vill vi få reaktioner och synpunkter på innehållet och sen se över hur vi kan gå vidare med planen. 

Nu får allmänheten och de kulturaktörer som deltagit i arbetet möjlighet att ge sina synpunkter på innehållet. Remissperioden pågår fram till den 16 oktober.

En utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017—2021 kan laddas ner här.

Mer information:

Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se
Anna Bohman Enmalm, ordförande kultur- och fritidsnämnden, 070-247 99 10, anna.bohman@sodertalje.se
Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se