Ny stadsdirektör i Södertälje

Idag den 30 mars har en enig kommunstyrelse utsett Martin Andreae, till ny stadsdirektör i Södertälje kommun.

Idag den 30 mars har en enig kommunstyrelse utsett Martin Andreae, till ny stadsdirektör i Södertälje kommun.

– Vår ambition har varit att rekrytera en av Sveriges bästa chefer. Det har vi lyckats med. Jag har höga förväntningar på Martin Andreae och känner mig trygg med att han kommer att leva upp till dem, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

 Martin Andreaes har lång erfarenhet av att arbeta som chef i politiskt styrda organisationer och är sedan 2007 stadsdirektör i Sveriges tionde största stad Jönköping, med cirka 128 000 invånare.  

– Södertälje är en mycket spännande kommun. Storstadsregionen, den mångkulturella smältdegeln och blandningen av stora och små företag är alla anledningar till att arbetet som stadsdirektör i Södertälje blir en rolig och intressant utmaning, säger Martin Andreae.   

 

Mer information:
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, 070-562 80 77,  boel.godner@sodertalje.se