Ny statistik om ungas hälsa

När Länsstyrelsen i Stockholm publicerar årets upplaga Stockholmsenkäten avviker inte Södertälje från andra kommuner i länet. Kommunens ungdomar varken röker, dricker eller använder narkotika mer än i andra kommuner i länet, snarare mindre.

Vad berättar då undersökningen om ungdomar i Södertälje? Att de är mycket förtjusta i sina fritidsgårdar(speciellt killar i nian), trivs i skolan, att deras föräldrar vet var de är på kvällarna (speciellt tjejer i tvåan i gymnasiet). Vidare är det få som röker eller snusar (i jämförelse med andra kommuner ligger Södertälje kommun ligger bland de lägsta). Däremot är det alltför lätt för dem att få tillgång till tobak (speciellt flickor köper trots 18 års åldersgräns för ciggaretter och snus i butik eller kiosk i större utsträckning än i länet i övrigt).

På frågan har du någon gång varit berusad är snittet lägre för elever både i nian och tvåan i gymnasiet än i jämförelse med länet (flickorna i tvåan i gymnasiet ligger lägst i länet). Vad gäller de som säger sig använt av narkotika är andelen i Södertälje lägst i länet för både elever i nian och tvåan i gymnasiet. Ett område där Södertälje sticker ut på ett negativt sätt är spel. Både pojkar och flickor spelar i högre utsträckning än i övriga länet. Flickorna i nian i Södertälje har högsta andelen som spelar i länet, en trend som kraftigt avtar till tvåan i gymnasiet då ingen flicka längre uppger sig spela medan pojkar fortsätter spela. Om du vill veta mer om Stockholmsenkäten kan du studera materialet på Länsstyrelsens sida här.

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till elever som går i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholms stad. Sedan början av 2000-talet har många andra kommuner i länet också valt att genomföra undersökningen. Kommunerna finansierar respektive datainsamling och Länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar.

I många kommuner är det obligatoriskt för kommunala skolor att delta i undersökningen medan fristående skolor uppmuntras att delta.