Ny undersökning: Sverige minst nationalistisk

Ett amerikanskt företag, Pew Research, har genomfört en opinionsundersökning för att mäta nationalismen, invandrarfientlighet och minoritetsmotstånd i Europa. Sverige placerade sig i undersökningen som minst nationalistisk.

15 europeiska länder ( Sverige, Nederländerna, Norge, Frankrike, Danmark, Belgien, Spanien, Tyskland, Storbritannien, Irland, Finland, Schweiz, Österrike, Portugal, Italien) deltog i undersökningen som genomfördes genom telefonintervjuer med 24 599 personer över 18 år. Deltagarna fick besvara 22 frågor som sedan poängsattes beroende på hur nationalistiska, invandringsfientliga och minoritetsfientliga de var. Tex,  Om någon svarade med en ovilja att leva granne med någon av annan religiös tillhörighet, poängsattes detta högre än någon som svarade att de inte hade något emot det. Ju högre poäng ju högre nationalism, enligt Pew Research.

Undersökningen resulterade i att Sverige fick lägst poäng och därav rankades som minst nationalistiskt, minoritets och invandrarfientligt av de 15 europeiska länderna. Italien däremot fick högst poäng.

Vill du läsa mer om undersökningen kan du göra det här