Nya medlemskap diskuteras i EU

En pågående diskussion just nu är den om öppnandet av medlemskapsförhandlingarna med västra balkan. Samtidigt som man stänger möjligheterna för Turkiet mer och mer.

I onsdags stod det klart att möjlighet till medlemsskapsförhandling gavs av Albanien och Makedonien. Möjligheten för Albanien att bli rekommenderade för ett öppnande av förhandling är den första efter att landet för 15 år sedan sågs som en lämplig kandidat. Även Makedonien har pekats ut som en möjlig medlemsstat. Men på grund av en konfliktvad gäller namn, med Grekland, har förhandlingarna legat på is. Det beror på att Makedonien också är ett namn på en del av norra Grekland. Den konflikten har dock nu tagit steg i rätt riktning och landet kan åter igen övervägas som medlem.

Johannes Hahn, EU- kommissionär med ansvar för utvidgningen i EU, menar att det är positivt att det har öppnats upp för förhandling men menar också att länderna i västra balkan har en bit kvar innan de kan bli fullvärdiga medlemmar i EU.

Det finns också en oro för ett eskalerande av konflikter i västra balkan, vilket Jean Claude Juncker menar innbär att det finns ett ökat behov av ett "europeiska perspektiv" hos staterna.Ryssland är också en orosfaktor. Om de inte blir EU-medlemmar finns en risk att de istället börjas se till Ryssland. Ett EU-toppmöte om utvidgningen med västra balkan kommer att ske i maj-månad.

Samtidigt är medlemskapet med Turkiet på väg åt motsatt håll. 1987 ansökte Turkiet om medlemskap i EU, men efter försöket till statskuppen 2016 har läget vad gäller de grundläggande fri och rättigheterna förvärrats vilket också försvårat relationen mellan EU och Turkiet.