Nya utförare av hemtjänst i Södertälje kommun

Södertälje kommun tecknar nya avtal med fyra hemtjänstutförare. Det beslutades av äldreomsorgsnämnden idag. Beslutet berör drygt 1850 personer som är berättigade till hemtjänst i kommunen.


Kommunen har genomfört en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) med anledning av att de nuvarande avtalen för hemtjänst löper ut den 30 november 2018. I upphandlingen har kommunen fastställt pris och kvalitetskrav.

De fem utförare som kommer att bedriva hemtjänst i Södertälje kommun från den första december 2018 är Södertälje kommun i egen regi (60 procent), Eveo AB (13 procent), 1:a Hemtjänstkompaniet (13 procent), Trea Assistans (7 procent) och Sjöströms Hemservice (7 procent).

Den största förändringen mot dagens hemtjänst är att Södertälje kommun minskar sitt utövande av hemtjänst (från 70,8 procent till 60 procent) och att två nya leverantörer levererar hemtjänst för kommunen (1:a Hemtjänstkompaniet och Sjöströms Hemservice).

Personer som har hemtjänst eller trygghetslarm kommer att kunna lämna in önskemål om vilken hemtjänstutförare de önskar som utförare av hemtjänst eller trygghetslarm efter sommaren.

Mer information:

Kerstin Petterson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V), 08-523 030 72, kerstin.a.petterson@sodertalje.se

Lenita Granlund, socialdirektör, Södertälje kommun, 08-523 014 82, lenita.granlund@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press   

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje