Nytt boende för äldre i Glasberga

För att möta det ökade behovet av vård- och omsorgsboenden för äldre ska ett nytt boende med 64 lägenheter byggas i Glasberga sjöstad. Det beslutade äldreomsorgsnämnden på sammanträdet den 29 september.

För att möta det ökade behovet av vård- och omsorgsboenden för äldre ska ett nytt boende med 64 lägenheter byggas i Glasberga sjöstad. Det beslutade äldreomsorgsnämnden på sammanträdet den 29 september.

- Det finns för få äldreboenden på Södertäljes östra sida. Vår pågående dialog med medborgarna stöder vår tidigare kunskap om att intresset är stort och det möter vi genom detta beslut. Det är också viktigt i utvecklingen av Glasberga att kommunen förlägger verksamheter dit, säger Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V).

Att driva ett boende med flera platser ger samordningsvinster.

- Södertälje kommun befinner sig i dag i ett ansträngt ekonomiskt läge och det är av yttersta vikt att alla investeringar och byggnationer övervägs för att hitta det mest kostnadseffektiva alternativet, säger Kerstin Pettersson.

De som berörs är de som i dag bor på Slåttergården, ett vård- och omsorgsboende som ska ersättas.

Vård- och omsorgsboendet i Glasberga beräknas stå klart sommaren 2011.

Mer information

: Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V), 08-523 030 72