Nytt centrum ska ge Södertälje bättre kompetensförsörjning på skolsidan

Södertälje kommun ansluter sig till samverkansprojektet Centrum för professionsutveckling. Målet är att höja kvaliteten på lärarutbildningen men också att hitta en modell för hur kommuner och högskolor kan samarbeta för att höja kompetensen hos medarbetare.

Södertälje kommun ansluter sig till samverkansprojektet Centrum för professionsutveckling. Målet är att höja kvaliteten på lärarutbildningen men också att hitta en modell för hur kommuner och högskolor kan samarbeta för att höja kompetensen hos medarbetare.

De kommande åren ökar elevkullarna, stora pensionsavgångar är att vänta samtidigt som allt färre väljer att utbilda sig till lärare. En förutsättning för att klara denna utmaning är ett långsiktigt och målmedvetet arbete för en framgångsrik kompetensförsörjning av behöriga och kompetenta lärare. 

– Vi vill rekrytera de bästa lärarna till Södertälje, säger utbildningsdirektör Monica Sonde. Genom att våra skolor ingår i lärarstudenternas praktik kan vi dra fördel av ny pedagogisk kunskap samtidigt som vi får möjlighet att visa att Södertälje kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Centrum för professionsutveckling, CPU, är en försöksverksamet där lärarstudenter, forskare och lärare från högskolan och kommunen kan mötas för gemensamt utbyte och kompetensutveckling. I projektet ingår att ett antal grundskolor och gymnasieskolor i kommunen fungerar som övningsskolor vid lärarstudenters praktik. Syftet är att få en kvalitetshöjning för lärarutbildningen med fokus på lärarpraktiken, och att ta fram en modell för hur högskolor/universitet och kommunerna ska samarbeta kring praktik och gemensamma kompetenshöjande insatser. Projektet kommer även att gynna redan anställda lärare i Södertälje kommun, som erbjuds kompetensutveckling inom ramen för projektet.

De första lärarstudenterna mot grundskola och gymnasium tas emot i oktober 2017. Försöksverksamheten löper fram till och med 2019. 

Detta är ett samverkansprojekt mellan Södertörns högskola och Södertälje kommun. Sedan tidigare ingår Järfälla, Huddinge och Salems kommuner i projektet. Centrum för professionsutveckling i Södertälje invigs den 12 oktober 2017.

Mer information:

Monica Sonde, utbildningsdirektör, Södertälje kommun, 08-523 019 99, monica.sonde@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje