Nytt polishus 2013

Regeringen beslutade under torsdagen om finansieringen för byggnationen av ett nytt polishus i Södertälje kommun. För medborgarna innebär det att samarbetet mellan polis, kommun och andra myndigheter ytterligare intensifieras.

Regeringen beslutade under torsdagen om finansieringen för byggnationen av ett nytt polishus i Södertälje kommun. För medborgarna innebär det att samarbetet mellan polis, kommun och andra myndigheter ytterligare intensifieras.

Det nya polishuset samlar säkerhetsfunktionerna närmare varandra och det blir lättare att bedriva modernt polisarbete i det nya huset som får en yta på cirka 7 500 kvadratmeter. Byggnaden får miljöanpassad design med flexibel planlösning och verksamhetsanpassade lokaler som motsvarar de högt ställda kraven på säkerhet, kvalitet och tillgänglighet.

– Det är svårt att bedriva modernt polisarbete i det nuvarande huset. Diskussionerna om ett nytt polishus har pågått under många år. Det nya husets placering passar dessutom polisens fokus som ligger på hur vi tillsammans med kommun, räddningstjänst och andra samarbetspartners ska verka för ett tryggare Södertälje, säger Patrick Ungsäter, polismästare i Södertälje polisdistrikt.

Polis, kommun, räddningstjänst och andra myndigheter har tillsammans utvecklat ett samarbete inom trygghets- och säkerhetsfrågor där man samarbetar inom ramen för övergripande strategier.

– Det nya polishuset blir ytterligare en förstärkning i den nu pågående kraftsamlingen mot den organiserade brottligheten i Södertälje, säger Anders Lago, kommunstyrelsens avgående ordförande i Södertälje kommun som länge kämpat för mer resurser till Södertäljepolisen.

Huset kommer att byggas i kvarteret Mörten, Nyköpingsvägen med planerad inflyttning våren/sommaren 2013.

Mer information:
Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, 070-851 84 61, anders.lago@sodertalje.se

Patrick Ungsäter, polismästare i Södertälje polismästardistrikt, 073-331 54 77, patrik.ungsater@polisen.se